Przejdź do treści

Bielski Syjon (Bielsko-Biała)

Bielski Syjon

Bielski Syjon – jest to zachodnia część Śródmieścia Bielska-Białej, jak i również zresztą historyczny rejon tego pięknego miasta, położonego w południowej części Polski w województwie śląskim na Pogórzu Śląskim.

Bielsko-Biała znajduje się u stóp Beskidu Małego oraz Beskidu Śląskiego. Nieopodal płynie rzeka Biała, która jest prawym dopływem Wisły. Ten odcinek Górnego Przedmieścia jest położony między ulicami: Orkana, a Frycza-Modrzewskiego. W środkowym odcinku można dostrzec plac Marcina Lutra. Kiedyś teren ten był centralnym rynkiem północnego obszaru miasteczka, a obok niego znajdował się rynek oraz plac Bolesława Chrobrego. Teren Bolesława Chrobrego jest położony na historycznym Przedmieściu w dolnej jego części i jest głównym punktem miasta. Odbywają się tam bardzo ważne imprezy i wydarzenia. Jest to bardzo istotny obszar sfery publicznej. Został on głównym punktem miasta, zamieniając rynek staromiejski, położonym w głównym obszarze tak zwanego Wzgórza Miejskiego.

W XVI wieku gmina ta stanowiąca ludzi wyznania protestanckiego, była najbardziej silną na Śląsku Cieszyńskim. W tym też wieku zabrano ewangelikom wszystkie sanktuaria, po czym byli oni zmuszeni do odprawiania modłów na wzgórzu Beskidu Śląskiego. Dało to jednak ludziom wyznania protestanckiego duże możliwości zbudowania niedrogiej świątyni, przy czym zyskali oni w pewnym rodzaju niezależność. Budowla ta to zabytkowy kościół parafialny Ewangelicko-Augsburski. Znajduje się on na sławnym placu Marcina Lutra. Protestanci zbudowali też szkoły. Oba obiekty powstały na dolnej części miejskiego pastwiska, a miało to miejsce w 1782 roku. Pomimo, że budowle powstały z zachowaniem wszelkich oszczędności finansowych, to i tak są one oznaką odrodzenia dla ludzi wyznania ewangelickiego. Po serii ludowych zrywów rewolucyjnych i krajowych Europy w 1848 roku protestanci zyskali równe prawa. Dało to im możliwość rozbudowy Domu Bożego z wieżą w stylu gotyckim oraz innych budynków szkolnych. Był to bardzo ważny okres w dziejach Polski. 

Założenie powstało w końcu XVIII wieku na terenie wydzielonym z dolnego pastwiska miejskiego na potrzeby miejscowej gminy ewangelickiej. Umożliwił to patent tolerancyjny ogłoszony 13 października 1781 przez cesarza Józefa II.

W XVI wieku bielska gmina protestancka należała do najsilniejszych na Śląsku Cieszyńskim. W latach 1630–1634 siłą odebrano ewangelikom wszystkie świątynie i zmuszono do odprawiania nabożeństw w górach Beskidu Śląskiego (pozostałością są tzw. leśne kościoły). Mimo to w latach 80. XVIII wieku w Bielsku aż 2299 osób było wyznania ewangelickiego, a 2231 katolickiego i 86 żydowskiego.

Patent tolerancyjny umożliwił protestantom budowę skromnej świątyni (dzisiejszy kościół Zbawiciela) i szkoły. Budowę tychże obiektów rozpoczęto równolegle w marcu 1782 na północ od miasta (na części dolnego pastwiska miejskiego). To klasycystyczne założenie urbanistyczne powstało w ciągu 10 lat w kształcie rezydencjonalnym (podkowy).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielski_Syjon

Bielski Syjon

z: Bielski Syjon, 43-300 Bielsko-Biała

do: Lele Pizza, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 8, 43-300 Bielsko-Biała

Lele Pizza

z: Lele Pizza, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 8, 43-300 Bielsko-Biała

do: Stary Cmentarz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Bielsko, Grunwaldzka 10, 43-300 Bielsko-Biała

Stary Cmentarz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

z: Stary Cmentarz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Bielsko, Grunwaldzka 10, 43-300 Bielsko-Biała

do: Kawiarnia Anna i Marcin Kozak, Juliusza Słowackiego 25, 43-300 Bielsko-Biała

Kawiarnia Anna i Marcin Kozak

z: Kawiarnia Anna i Marcin Kozak, Juliusza Słowackiego 25, 43-300 Bielsko-Biała

do: Książnica Beskidzka, Juliusza Słowackiego 17A, 43-300 Bielsko-Biała

Książnica Beskidzka

z: Książnica Beskidzka, Juliusza Słowackiego 17A, 43-300 Bielsko-Biała

do: taig.org, Stefana Kisielewskiego 18b, 43-300 Bielsko-Biała

Dowiedz się więcej o kolejnej dzielnicy Leszczyny (Bielsko-Biała) link

strona główna