Przejdź do treści

Komorowice Krakowskie (Bielsko-Biała)

Komorowice Krakowskie

Komorowice Krakowskie
Komorowice są częścią Bielska-Białej najdalej wysuniętą na północ. Są położone w dolinie rzeki Biała, która jest prawym dopływem Wisły. Od 2002 roku obszar Komorowic należy do dwóch jednostek pomocniczych gminy. Część lewobrzeżna rzeki Białej to Komorowice Śląskie, natomiast prawobrzeżna to Komorowice Krakowskie. Są to dzielnice głównie pełniące funkcję mieszkalną oraz przemysłową.


Położenie
Pod względem historycznym Komorowice Śląskie to część Śląska Cieszyńskiego, a Komorowice Krakowskie to część ziemi krakowskiej. 
Geograficznie Komorowice leżą na Pogórzu Śląskim, które z kolei tworzy część Pogórza Zachodniobeskidzkiego.

Granice obszaru Komorowic tworzą:

  • od strony północnej i północno-zachodniej granica miasta,
  • od strony południowo-zachodniej droga ekspresowa S1 oraz droga wojewódzka nr 942,
  • od strony południowej tory kolejowe, rzeka Biała oraz droga krajowa nr 52,
  • od strony wschodniej potok Kromparek.

Komorowice graniczą z:

  • miastami Czechowice-Dziedzice i Bestwina od północy,
  • za wsią Mazańcowice oraz inną dzielnicą Bielska-Białej Stare Bielsko od zachodu,
  • z dzielnicami Dolne Przedmieście, Obszary i Hałcnów od strony południowej i wschodniej.

W Komorowicach jest położony najniższy punkt miasta Bielsko-Biała, czyli Stawy Komorowickie (262 m n.p.m.).
Osiedle Komorowice
Komorowice Krakowskie mają powierzchnię 9,615 km². Obszar ten zamieszkuje około 7,7 tys. osób. Komorowice Śląskie stanowią teren o powierzchni 5,699 km², a liczba ludności tam zamieszkująca to 2,3 tys. osób.

Rzeka Biała jest główną rzeką przepływającą przez dzielnicę Komorowice. Ma ona długość 28,6 km, a swe początki bierze z miejscowości Bystra, gdzie na stoku Klimczok położone są jej źródła.

W dzielnicy Komorowice znajduje się również skupisko stawów – Stawy Komorowickie. Tworzy je osiemnaście hodowlanych zbiorników nad rzeką Białą. W miejscu tym gniazduje wiele ptaków wodnych. 

Komorowice to dzielnica mocno zurbanizowana oraz uprzemysłowiona. Naturalny ekosystem można zaobserwować jedynie w części wschodniej Komorowic Krakowskich. Znajduje się tam wzgórze Bark (333 m n.p.m.), którego niewielka część należy do dzielnicy Komorowic. Jest to krajobraz leśno-rolniczy, na którym występują zróżnicowane zbiorowiska roślin. 

Komorowice podobnie jak Wapienica to najbardziej uprzemysłowiona część Bielska-Białej. Komorowice Krakowskie (jako jeden z czterech obszarów Bielska-Białej) należą do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na obszarach tych swe pieniądze zainwestowało ponad 150 firm.

Komorowice Krakowskie

z: Komorowice Śląskie, 43-500 Bielsko-Biała

do: Świerkosz Barbara. Sklep wielobranżowy, Królewska 73, 43-346 Bielsko-Biała

Świerkosz Barbara

z: Świerkosz Barbara. Sklep wielobranżowy, Królewska 73, 43-346 Bielsko-Biała

do: Kal-Max Leszek Kuboszek, Królewska 94, 43-346 Bielsko-Biała

Kal-Max

z: Kal-Max Leszek Kuboszek, Królewska 94, 43-346 Bielsko-Biała

do: Lokal Gastronomiczny „Zacisze”, Świerkowicka 55, 43-500 Czechowice-Dziedzice

Lokal Gastronomiczny

z: Lokal Gastronomiczny „Zacisze”, Świerkowicka 55, 43-500 Czechowice-Dziedzice

do: SUZI-MOTO, Kręta 78, 43-382 Czechowice-Dziedzice

SUZI-MOTO

z: SUZI-MOTO, Kręta 78, 43-382 Czechowice-Dziedzice

do: taig.org, Stefana Kisielewskiego 18b, 43-300 Bielsko-Biała

Dowiedz się więcej o kolejnej dzielnicy Olszówka Górna (Bielsko-Biała) link